โลโก้เว็บไซต์
โบนัส วันเกิด

โบนัสวันเกิด 500 บาท

รายละเอียดโปรโมชั่น

  1. เมื่อถึงวันเกิดรับโบนัสเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติทันทีจำนวน 500 บาท 
  2. สมาชิกต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 วันและมียอดหมุนเวียนในระบบมากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป จึงจะสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
  3. ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า